06/03/2018 

Renova com més aviat el teu bo social de la llum

Si tens l'antic bo social de l'electricitat -anterior a la nova regulació que es va aprovar a finals de 2017-, has de renovar- com més aviat per poder seguir beneficiant-te d'aquesta tarifa social, gràcies a la qual les famílies nombroses es beneficien d'un 25% de descompte en el consum d'electricitat.

La nova normativa va donar un termini de 6 mesos als beneficiaris de l'antic bo, exigint que en aquest termini s'acrediti de nou la condició de beneficiari, tràmit que, segons dades de les comercialitzadores, han realitzat molt poques famílies nombroses, al voltant d'un 10 %.

Aquest termini de sis mesos finalitza el 10 d'abril, per la qual cosa les famílies tenen fins a aquesta data per poder renovar-lo. No obstant això, s'aconsella fer-ho com més aviat millor atès que en el tràmit de renovació, la comercialitzadora pot trigar quinze dies a respondre; si s'espera al final del termini es corre el risc de perdre el dret a aquesta tarifa durant uns dies. A més, s'aconsella renovar el més aviat possible per evitar que en els últims dies es concentrin moltes peticions de renovació.

En el cas de no tramitar la renovació abans del 10 d'abril i perdre el bo social, aquest es pot tornar a sol·licitar sempre que es compleixin els requisits: ser família nombrosa i tenir contractada la tarifa PVPC amb una potència igual o inferior a 10 kW .

La documentació a presentar, tant per renovar com per sol·licitar-ho de nou, és la següent:

-
Formulari de sol·licitud signat pel titular del subministrament amb totes les dades requerides.
-
Fotocòpia del NIF o NIE del titular del subministrament i, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i dels menors de 14 anys que disposin d'ell).
-
Certificat d'empadronament, individual o conjunt, de tots els membres de la unitat familiar en vigor.
-
Títol de família nombrosa en vigor.
-
Llibre de família o, si s'escau, certificació del full individual del Registre Civil del titular o cada un dels integrants de la unitat familiar.

En el cas de les famílies nombroses no es demana límit d'ingressos, de manera que no cal presentar la Declaració de la Renda. A més, el Govern va crear una aplicació perquè les companyies puguin consultar directament si el sol·licitant és o no beneficiari del bo.

La documentació s'ha d'enviar a la comercialitzadora amb la que es tingui contractat el subministrament, bé per correu electrònic, correu postal o presencialment. Pots veure les dades de les principals comercialitzadores d'últim recurs i descarregar el formulari de sol·licitud aqui