22/03/2017 

Reclamació del dret a la bonificació en les taxes abonades del curs 2016-17

Les famílies nombroses que hagin perdut el títol entre l'1 de gener i el 17 d'agost de 2015 i que no s'estigui aplicant les bonificacions en els drets de matrícula i examen per al curs 2016-17, podeu sol·licitar que la vostra Comunitat Autònoma requereixi davant la Direcció General de Família del Ministeri de Sanitat l'informe favorable respecte al dret de bonificació a efectes educatius per a les famílies que es trobin en aquesta situació.

L'aplicació de les bonificacions, només als efectes educatius, per a aquells títols en vigor l'1 de gener al 17 d'agost de 2015, -contemplat en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015 d'Infància i adolescència-, no especificava límit temporal per acollir-se a aquest benefici. En conseqüència, aquestes bonificacions podien aplicar-se per al curs 2016-17 i següents, per a aquelles famílies que tinguessin el títol en vigor a 1 de gener de 2015 i ho haguessin perdut abans de l'aprovació de la llei.

Per a les famílies que es trobin en aquesta situació haureu d'emplenar aquest model i enviar-lo al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (podeu posar-vos en contacte a través del 012) per a què demanin el certificat corresponent conforme  teniu dret a la bonificació corresponent en l'àmbit educatiu per al curs escolar 2016-17, a fi de que puguin reclamar la devolució de les taxes abonades en el present curs.