Bancs

 

Descompte Estatal:

BBVA

BBVA ofereix als associats de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, productes i serveis financers amb condicions especials entre els quals es troben: Hipoteca BBVA a tipus fix; hipoteca variable amb preu especial d'Euribor + 1,05%; bestretes i préstecs per a totes les finalitats en condicions avantatjoses, préstec estudis, préstec nòmina al 0,00%; compte corrent Família Nombrosa exempta de comissions d'administració i manteniment i Targeta VISA BBVA gratuïta. Des de Febrer de 2017, BBVA ha millorat els seus serveis a les famílies nombroses que domiciliïn la nòmina per un import igual o superior a 1.500 € per a la promoció de TV 32 "LG / 1.000 € per a un Smartphone LG K7. Més informació aquí