05/05/2017 

Satisfacció incompleta en les famílies nombroses després de conèixer que podran continuar accedint al bo social de la llum

L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) troba a faltar una progressivitat en el límit de consum, fixat en 3.600 kWh / any al marge del nombre de fills

FANOC ha rebut amb satisfacció l'esborrany del Reial Decret sobre el nou bo social, fet públic el 3 de maig pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i en el qual es manté a les famílies nombroses com a beneficiàries d'aquesta tarifa social, en considerar - col·lectiu vulnerable al costat d'altres tipus de famílies, amb i sense fills.

Les famílies nombroses han estat incloses en l'esborrany com a consumidors vulnerables pel que, a banda dels seus ingressos, podran acollir-se al bo social i beneficiar-se del 25% de descompte en la tarifa de l'electricitat que suposa el bo. A més, hi haurà un altre grup de consumidors amb vulnerabilitat severa, als quals se'ls aplicarà un descompte del 40% i en el qual entrarien aquelles famílies nombroses els ingressos no excedeixin dues vegades l'IPREM.

En la nova regulació del bo social s'han inclòs límits de consum a fi d'establir alguns "límits" i, en paraules del mateix ministre, "no bonificar luxes" sinó el consum normal d'una família mitjana. Això suposa que el 25% de descompte del bo s'aplicarà fins a aquest màxim de consum; a partir d'aquí (3.600 kwh l'any en el cas de famílies nombroses) es facturaria amb la tarifa normal, l'PVPC (Preu Voluntaris al Petit Consumidor).

FANOC considera raonable que s'estableixin límits de consum, tot i que troba a faltar que no hi hagi progressivitat i que el nivell establert (3.600 kwh a l'any) sigui el mateix per a una família nombrosa de 3 fills que per a una de 5, 6 o 7. A Espanya hi ha 570.000 famílies nombroses amb títol, de les quals 219.000 estan acollides actualment al bo social.

L'esborrany es va enviar ahir a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) perquè elabori el preceptiu informe abans de ser aprovat pel Consell de Ministres, també amb el vistiplau de la Comissió Europea i del Consell d'Estat. Un cop obtingui aquest informes -cap d'ells vinculants però sí preceptius-, l'esborrany tornarà al Govern per la seva aprovació definitiva, el que, segons el Ministeri, podria succeir entre els mesos de juny i juliol. Una vegada entri en vigor les famílies tindran un període de 6 mesos per sol·licitar-ho.