06/04/2017 

Firma el manifest pel manteniment del bo social a les famílies nombroses

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses ha elaborat un manifest en el qual defensa l'accés de les famílies nombroses al bo social, la tarifa social de l'electricitat que el Govern va crear fa uns anys com a mesura de protecció econòmica per a certs col·lectius.

El Manifest recull 10 raons de la FEFN per defensar que es mantingui el bo social per a aquestes famílies, "un dels col·lectius estratègics que mereixen un suport, reconeixement i protecció especial, com a actiu per la contribució que aporten a la societat en forma de capital social i econòmic ", assenyala l'entitat familiar. En el document es recorda que hi ha un percentatge molt alt de llars amb 3 o més fills en situació de vulnerabilitat i es destaca alhora el paper que exerceixen aquestes famílies en el context del problema demogràfic que té Espanya. La FEFN basa també la seva demanda a la igualtat d'oportunitats i en la penalització que pateixen sovint les famílies amb més fills en els subministraments bàsics.

Per tot això, 10 raons en total, la FEFN demana que es mantingui el col·lectiu de família nombrosa amb accés universal al bo social, tal com està regulat fins ara, amb un descompte del 25% en el PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor ), o que el descompte sigui del 45% en el PVPC en funció dels ingressos familiars i la mida i composició de la unitat familiar. Aquesta entitat demana que es tingui en compte la renda per càpita familiar, és a dir ponderant els ingressos, segons els membres de la unitat-, o el Sistema de Renda Familiar estandarditzada, que ja s'aplica, per exemple, al País Basc, basant la seva demanda a la idea d'establir uns criteris econòmics més justos i equitatius, i amb un major grau d'intensitat d'ajuda per a les llars amb més dependents i amb major grau de vulnerabilitat.

La FEFN anima ciutadans i organitzacions a signar aquest Manifest i enviar abans del 14 d'abril a: consulta.bonosocial@minetad.es, una cadena creada pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital per a recollir les propostes i suggeriments de la població en relació amb el Bo social i la seva reforma.