10/04/2017 

FANOC va celebrar la seva Assemblea General el 20 de març

El passat 20 de març es va celebrar l'Assemblea General de FANOC a la seu de Balmes a Barcelona.

La presidenta, Emilia Tarifa, va explicar les accions de l'any 2016, i destaca el Congrés de FANOC, l'augment del nombre de sortides familiars, l'increment del nombre d'associats i la posada en marxa d'una assegurança de vida i incapacitat gratis per a tots els socis.

A nivell reivindicatiu, destaca les noves deduccions en l'IRPF per a famílies nombroses, l'increment de la pensió per a les mares amb més fills i l'exempció de taxes per al passaport i el DNI, entre altres coses.

Per a aquest any 2017, s'ha proposat a l'Assemblea, estendre les delegacions territorials de FANOC per a arribar a més famílies, l'organització del 4t Saló de Famílies Nombroses de Catalunya, lluites per millorar els beneficis de les famílies nombroses en les ordenances municipals de 2017 i realitzar accions de difusió perquè més famílies coneguin l'associació i hi participin.

A l'Assemblea es va procedir a l'elecció de la Junta Directiva renovant els membres actuals excepte Blanca Font que va sol·licitar la baixa per falta de temps per la seva maternitat.