27/03/2018 

Es prorroga fins a l'octubre el termini per renovar l'antic bo social de l'electricitat

Els beneficiaris de l'anterior bo social d'electricitat disposaran de sis mesos més per sol·licitar-ho, després de la decisió del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital d'ampliar el període inicialment donat per fer aquest tràmit, que acabava el proper 10 d'abril. Indústria va observar que a tres setmanes que expirés el termini per a la renovació, moltes famílies no ho havien realitzat i que hi havia multitud de dubtes i consultes sobre el tràmit, tant per part dels usuaris com de les elèctriques. Per això, s'ha decidit tramitar una proposta d'ordre ministerial, que s'ha enviat al BOE per iniciar l'audiència pública i està ja disponible a la pàgina web del mateix Ministeri, on es clarifiquen determinats aspectes dels formularis de sol·licitud del bo social.

Fins al mes d'octubre

Amb aquesta pròrroga de sis mesos, els consumidors que actualment estiguin acollits a l'anterior bo social seguiran gaudint fins a l'octubre d'un descompte en les seves factures, podent acollir-se a partir de llavors al nou bo social si continuen complint els requisits o entren en els supòsits de la nova regulació. En el cas de les famílies nombroses, poden accedir totes -al marge de la seva renda- sempre que tinguin contractada una potència inferior a 10 kW. No hi ha límit de renda per a elles, encara que sí hi ha un límit en el consum bonificable, establert en 3.600 kWh. A partir d'aquest consum, l'usuari haurà de pagar al preu ordinari, sense descompte.

Per acollir-se al nou bo social, els consumidors hauran de presentar una sol·licitud davant la seva actual empresa comercialitzadora, podent fer-ho per telèfon, fax, correu postal, correu electrònic, al web de la pròpia empresa comercialitzadora o en les seves oficines.

A més, aquells usuaris que hagin d'acreditar la seva renda -no és el cas de les famílies nombroses- no hauran de presentar la declaració de la renda, en poder-se verificar la informació a través d'una aplicació informàtica de l'Agència Tributària.

Tota la informació sobre el bo social pot consultar aquí.