20/02/2017 

Assamblea General de FANOC

El proper dilluns 20 de març tindrà lloc com cada any l'Assamblea General de FANOC a les 14:15 a la seu social de Balmes 92 3er 2a

Tindrà el següent ordre del dia:

- Memòria d'activitats de 2016

- Balanç econòmic de 2016 i pressupost de 2017

- Modificació dels estatuts (afegir entre els objectius la lluita contra l'exclusió social i la protecció dels drets de les famílies nombroses en quan a consumidors; afegir la categoria d'associat bàsic amb els sols efectes de rebre informació periòdicament; i precisió de la distribució de funcions entre l'equip professional i la junta directiva)

- Renovació de la junta directiva

Tota la documentació es troba disponible a la seu de l'associació.