09/10/2017 

Aprovada la nova regulació del Bo Social, que s'aplicarà a les famílies nombroses fins a 3.600 kWh

El Govern espanyol va aprovar divendres el Reial Decret que regula el bo social de l'electricitat, una tarifa social per la qual s'aplica un descompte del 25% en la tarifa de l'electricitat a col·lectius necessitats d'una especial protecció. Entre ells hi ha les famílies nombroses, que en la nova regulació s'han inclòs dins dels "consumidors vulnerables", al marge de la seva renda, de manera que podran accedir al bo acreditant aquesta condició (hauran de presentar el títol oficial de família nombrosa) i sempre que tinguin una potència contractada igual o inferior a 10 kW.

Límit de consum

El Govern espanyol ha establert límits en el consum bonificable, que en el cas de les famílies nombroses serà de 3.600 kWh per a tot un any. Només fins a aquesta quantitat s'aplicarà el 25% de descompte en el preu de tarifa; per sobre dels 3.600 kWh es facturarà la totalitat.

El descompte en la factura augmentarà fins al 40% per a les llars considerats consumidors vulnerables severs en funció de la seva situació econòmica; a més, aquells que estiguin sent atesos pels serveis socials, tindran garantida una subvenció del 50% de la factura i en cap cas se'ls podrà tallar la llum.

La nova regulació entrarà en vigor demà, 10 d'octubre, data a partir de la qual es podrà sol·licitar el Bo d'acord amb el que estableix la nova normativa. Per veure tots els detalls, consultar:

Real Decreto 897/2017 VER

Orden ETU/943/2017 VER