15/05/2018 

Ada Colau no reconeix el Dia Internacional de la Família

Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de la Família promogut per les Nacions Unides. Enguany l’ONU ha proposat com un objectiu i línia d’acció que les ciutats siguin “Family Friendly”.

Des de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU es va enviar a l’alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau, i posteriorment a la resta d’alcaldes catalans a través de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis, la proposta de que en el Dia Internacional es col·loqués  al balcó de l’Ajuntament la bandera (o un domàs o lona) amb l’escut de Família de les Nacions Unides. Per si no el tenien se’ls va enviar també l’escut.

Amb aquesta proposta no es pretenia altra cosa que fer el mateix que és habitual als Ajuntaments en diverses ocasions al llarg de l’any, quan se celebra el Dia Internacional d’un tema determinat o un especial esdeveniment.

L’alcaldessa de Barcelona, senyora Colau, ni tan sols va respondre a la petició amb justificant de recepció. Alguns grups municipals de l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona, com el PdeCat i el PP, si van interessar-se.

La Plataforma per la Família considera lamentable la menysvaloració de l’alcaldessa Ada Colau pel Dia Internacional i el que representen les famílies.

La Generalitat
En un altre ordre de coses, la Plataforma per la Família Catalunya-ONU espera en aquest Dia Internacional de la Família que, després de la investidura del nou President de la Generalitat en la figura del M. Hble. Joaquim Torra, es tinguin en compte pel seu Govern les polítiques de suport a la família, que han estat molt oblidades no només en els darrers mesos, sinó al llarg dels últims anys.