Quan una família es pot considerar nombrosa?

Una família nombrosa és aquella constituïda, a independència dels pares, per tres fills o més fins que el fill petit cumpleixi 21 anys, o 25 si estan estudiant.

Una família nombrosa és aquella constituïda, a independència dels pares, per dos fills, quan un d'aquests gaudeix de la condició legal de discapacitat (= o + del 33%)

Una família nombrosa és aquella constituïda per dos fills mínim quan els dos pares tenen la condició legal de discapacitat (= o + del 33%), o quan almenys uneixo d'ells té un grau = o + del 65% de discapacitat.

Una família nombrosa és aquella constituïda per un vidu/a amb dos fills o més.

Una família nombrosa és aquella família reconstituïda en la qual àdhuc no vivint tres fills en una mateixa casa un dels pares pugui demostrar per ordre del jutge, la dotació d'una pensió a altres fills de relacions anteriors. En aquest supòsit es considerarà com ascendent a la parella de fet sempre que estiguin reconegudes per certificat de convivència, o acta notarial i tinguin un fill com a mínim en comú.

 
 

Què és el pla mes família?

És una dels molts avantatges a les quals pot accedir una família nombrosa associada a qualsevol de les de 40 associacions associades a la Federació Espanyola de famílies nombroses.

Consisteix en el conjunt de descomptes i gratuïtats que oferixen empreses del sector privat a les famílies nombroses a nivell estatal.

Per a conèixer quins són aquests descomptes consulta la secció d'ofertes empreses.

 

Existeix algun document que m'acrediti a mi i a la meva família com nombrosa?

Fins quan dura el títol de família nombrosa?

 

El títol de Família nombrosa és el document que acredita a una família com nombrosa en totes les administracions públiques del territori espanyol. A Catalunya és la Generalitat l'encarregada de tramitar la seva expedició.

Per a més informació pots trucar gratuïtament al 012

 

 

El títol de família nombrosa haurà de renovar o deixar-se sense efecte quan variï el nombre de membres de la unitat familiar o les condicions que van donar motiu a l'expedició del títol i això suposi un canvi de categoria o la pèrdua de la condició de família nombrosa.


El títol seguirà en vigor, encara que el nombre de fills que compleixen les condicions per formar part del títol sigui inferior a l'establert en l'article 2, mentre almenys un d'ells reuneixi les condicions previstes a l'article 3. No obstant això, en aquests casos la vigència del títol s'entén exclusivament respecte dels membres de la unitat familiar que segueixin complint les condicions per formar part del mateix i no serà aplicable als fills que ja no les compleixen. 

Podeu veure la llei completa aquí (Article 6. Renovació, modificació o pèrdua del títol).

 

Quin és el meu número de soci?

El carnet de soci presenta un nombre partit en 4 seccions. La primera secció correspon al codi de l'associació (en el nostre cas a Catalunya); la segona és el teu nombre de soci; la tercera secció és la corresponent a la base interna de la Federació Espanyola de FN, i l'última secció correspon al nombre de fills.

 

Com podria rebre el butlletí informatiu de Fanoc?

Fanoc envia cada 15 dies un butlletí informatiu d'interès per a tots els socis on s'expliquen els nous convenis amb empreses, les notícies publicades, les pròximes activitats que es realitzaran, etc.

Perquè us arribi aquest butlletí és necessari que us poseu en contacte amb nosaltres a través de les vies de comunicació usuals (e-mail, telèfon, fax, correu postal, etc.) i que ens faciliteu la vostra adreça de correu on rebreu el butlletí informatiu de Fanoc.

 

Com puc donar-me d'alta de Fanoc?

Per a donar-se d'alta de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya la forma més ràpida i eficaç és online. A través d'aquesta mateixa pàgina web, en la secció "Associa't" podreu descarregar-vos la fitxa d'alta on és necessari que empleneu tots les vostres dades (sense oblidar-vos d'indicar-nos el vostre correu electrònic, si teniu, ja que és la forma més ràpida de comunicació).

Una vegada emplenats tots els camps de la fitxa, hauríeu de clicar en la casella "guardar" i d'aquesta forma ens arribarà les vostres dades automàticament i us donarem d'alta fàcilment.

En el cas que no us sigui possible emplenar la fitxa online també us podeu donar d'alta per fax o personalment en la nostra seu, amb cita prèvia. Per a ambdós casos és necessari que contacteu amb nosaltres a través del 93 351 10 00.

 

Com em puc donar de baixa de Fanoc?

Per a donar-se de baixa de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya és necessari sol·licitar-ho indicant nom, cognom i DNI de l'associat (cal indicar-ho amb un mes d'antel·lació abans del cobrament del rebut) i també especificar el motiu de la baixa. Es pot fer a través d'un correu electrònic a info@fanoc.org o bé enviant una carta postal a l'adreça:

FANOC
Balmes, 92, 3er 2a
08008 Barcelona

Caldrà donar els DNI's dels pares.