Les nostres demandes

 

Principis Generals

 

1. El dret a la llibertat de poder tenir els fills/filles que hom desitgi en el projecte familiar escollit.

2. La no discriminació per raó del nombre de fills/filles.

3. La igualtat d'oportunitats dels membres de famílies nombroses respecte la resta de ciutadans.

4. El reconeixement de l’aportació de les famílies amb més fills/filles al progrés del país amb la compensació solidària dels costos.

5. L’equiparació progressiva amb les mesures de suport que reben les famílies amb fills de la resta de països de l’Unió Europea.

6. Prioritat de les polítiques de prevenció: enfortiment de les funcions de la família; afavoriment de la cohesió i l’estabilitat familiar; informació, educació, formació i orientació dels pares i les mares.

 

Demandes autonòmiques

Demandes municipals