15/11/2017 

La meitat de les famílies nombroses arriba a final de mes amb dificultats

La realitat econòmica de les famílies nombroses dista molt de l'estereotip de família acomodada i amb molts fills. Segons l'estudi sobre les famílies nombroses a Espanya, elaborat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) i la Fundació Madrid Vivo, la meitat d'aquestes famílies acaba el mes amb dificultats i 1 de cada 3 ha de "tirar" d'estalvis o contraure algun deute per poder fer front a les necessitats familiars.

L'estudi ha estat realitzat en base a més de 3.300 enquestes a famílies nombroses (un 12% de les famílies que han contestat són de Catalunya) i ha permès elaborar el perfil econòmic i social d'aquestes llars, revelant interessants dades sobre com són i què demanen les famílies nombroses a Espanya.

La radiografia mostra a una família nombrosa "tipus" formada per una parella d'edats compreses entre els 36 i els 45 anys, amb formació universitària, casats i amb 3 fills (70%) en edat escolar, treballant tots dos a la majoria dels casos (el pare en el 90% i la mare en el 67% dels casos) i els ingressos mitjans se situen entre els 1.200 i els 3.500 euros al mes.

Justos a final de mes

En el tema econòmic, les famílies nombroses estan acostumades a estrènyer-se el cinturó per poder cobrir totes les necessitats. La meitat arriba justa a final de mes (48%) i gairebé una de cada tres famílies (27%) ha hagut de gastar estalvis o contraure algun deute per afrontar totes les despeses de la família. I és que el 48% de les famílies nombroses viu amb menys de 2.500 euros al mes i un 13% no supera ni tan sols els 1.200 euros mensuals.

Alimentació, habitatge i educació són els principals capítols de despesa i són dos d'aquests sectors -alimentació i educació-, a més de la roba i el calçat, en els quals les famílies més valoren els descomptes i ofertes. De les despeses extres, la tornada a l'escola segueix sent el més difícil d'afrontar per a la majoria de les famílies (50%), tot i que a 1 de cada 4 (el 25%) li resulta molt pitjor fer front a la despesa de les vacances.

L'estalvi és un factor determinant en els hàbits de consum d'aquestes llars, que a l'hora de fer la compra acudeixen a diversos comerços buscant els descomptes i ofertes (61%), tot i que hi ha un 23% que assegura ser fidel a un establiment pels seus productes i preus. També moguts pel preu, entre altres factors, les famílies nombroses són compradores per internet; tot i que el 43% assegura que ho fa ocasionalment, el 81% té clar que si troba un producte més barat a Internet, el compra online. Només el 19% de les famílies segueix comprant un producte en una botiga tradicional, encara que sigui més car que a internet.

La conciliació continua sent el principal obstacle per tenir fills, segons indiquen el 49% dels enquestats, seguida de la inestabilitat i la precarietat en l'ocupació (27%) i l'elevat cost que suposa la cura i criança dels fills (21% ). En relació amb això, els ajuts que consideren que més suport suposarien per a les famílies nombroses són "fer compatibles els horaris laborals i familiars" i "atorgar ajudes directes per fill".

Agenda del Govern

De les mesures polítiques de suport a la família que estan a l'agenda del Govern, si hagués de triar una, un 79% de les famílies té clar que la millor seria incrementar les deduccions fiscals; un 12% es decanta pel manteniment de la categoria especial (quan els fills van fent anys) mentre que per a un 8% -segurament les que es veurien directament beneficiades per la mesura-, la prioritat és atorgar la categoria especial a les famílies de 4 fills. També està en el debat polític la creació d'un bo social del gas, que el 65% de les famílies demana que sigui universal, però amb límits al consum igual que el bo social de la llum; i la consideració de família nombrosa a les monoparentals amb dos fills, qüestió sobre la qual un 69% dels enquestats es mostra partidari que hi hagi una regulació específica, és a dir, suport per a aquestes famílies, però no per la via del títol de família nombrosa.