19/09/2017 

Es manté la bonificació de l'IBI a Barcelona en el nous valors cadastrals

El passat mes de juliol ens van informar des de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona que les bonificacións de l'IBI per família nombrosa a Barcelona es mantindràn en els nous valors cadastrals.

La Gerència Regional del Cadastre a Catalunya (Ministeri d’Hisenda i Funció Pública) està comunicant a través de correu a les persones contribuents que ja poden accedir a la notificació del nou valor cadastral del seu immoble amb efectes 2018. En aquesta comunicació s’informa també dels canvis en el valor cadastral, així com de l’import del rebut de l’IBI resultant.

Tanmateix, els imports del rebut de l’IBI informats en aquest escrit per a l’exercici 2018 no recullen la bonificació per a família nombrosa que sí ha estat recollida respecte de l’import de l’exercici 2017.

Aquest fet es deu a què la Generalitat de Catalunya no informa fins a finals d’any de la relació actualitzada de titulars de família nombrosa i per això no han pogut incorporar-la a la bonificació al rebut de 2018, però un cop tingui la informació, l'Ajuntament de Barcelona mantindrà l'aplicació de la bonificació de l'IBI a totes les famílies nombroses constatades.