12/09/2017 

Bo social: Demanem que s'elevi el límit de consum per a famílies de categoria especial

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha demanat al Govern que s'elevin els límits de consum que l'esborrany del nou Projecte d'Ordre que desenvolupa el Reial Decret presentat pel Ministeri d'Energia ha fixat per a l'aplicació del bo social. Així, la FEFN ha proposat que s'incrementin fins als 5.600 kWh a l'any en el cas de les famílies de categoria especial.

La proposta de posar un límit, que actualment és de 3.600 kWh a l'any, es va fer, en paraules del mateix ministre d'Energia, Álvaro Nadal, "per no bonificar luxes" sinó el consum normal d'una família mitjana. Aquest límit de consum suposa que el 25% de descompte que suposa el bo social en la factura de la llum s'aplicarà fins a aquest màxim de consum, i no sobre el total; a partir d'aquí, es facturaria amb la tarifa del PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor).

La FEFN vol insistir en la necessitat que aquests límits de consum siguin progressius, en funció del nombre de fills, i ha sol·licitat al ministeri que en el cas de les famílies nombroses de categoria especial pugin a 5.600 kWh a l'any.

L'organització familiar considera raonable que s'estableixin uns límits de consum, tot i que, en paraules d'Eva Holgado, la seva presidenta, "aquí no s'hauria d'haver quedat la norma, sinó haver seguit establint un percentatge o una determinada quantitat de quilowatts per cada fill de més. No és el mateix una família nombrosa de 3 fills que una de 5, 6 o 7 ".

D'altra banda, la FEFN ha enviat a FACUA un escrit en el qual manifesta els seus arguments en favor del manteniment del bo social per a les famílies nombroses, i recorda que aquest col·lectiu ha estat inclòs en el Reial Decret com a consumidors vulnerables, de manera que, al marge dels seus ingressos, podran acollir-se al bo social i beneficiar-se del 25% de descompte en la tarifa de l'electricitat que suposa el bo. A més, hi haurà un altre grup de consumidors amb vulnerabilitat severa, als quals se'ls aplicarà un descompte del 40% i en el qual entrarien aquelles famílies nombroses els ingressos no excedeixin dues vegades l'IPREM.

Cal destacar que, en l'actualitat, el 44% de les famílies amb tres o més fills amb baixos ingressos a Espanya són vulnerables o estan en risc de pobresa relativa. A més, només es poden acollir al bo social aquelles llars amb potències contractades inferiors a 10 kW i per tant només es beneficien d'això el 40% del col·lectiu. Les famílies nombroses representen només el 10% dels 2,4 milions de llars a Espanya que estan acollits al bo social.