Ajuts locals 

 

 

 

Bonificacions dels ajuntaments de Catalunya

-Llistat per poblacions de les bonificacions per a famílies nombroses que fan els diferents ajuntaments. Les poblacions que no apareixen en el llistat és perquè no ens han contestat)

Bonificacions de les escoles

- Llistat en excel de les escoles públiques i privades que tenen bonificació per a famílies nombroses (les escoles que no apareixen és perquè no tenen bonificacions o no ens han donat la informació)