Reducció en l'impost de matriculació de vehicles

Dret a una reducció del 50% de l'import de la base imposable en l'Impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses, en cas de vehicle amb capacitat homologada d'entre cinc i nou places).

Per a més informació

www.gencat.cat   o en el teu concessionari