Prestació econòmica per part o adopció múltiples

És un subsidi universal i únic en casos de part o adopció múltiple (a partir de dues fills nascuts en el mateix part o bé adoptats simultàniament) per compensar, en banda, l'augment de despeses que comporta aquesta situació. Els fills / filles afectats amb una discapacitat igual o superior al 33% computaran el doble.

Per a més informació:

www.seg-social.es info

www.seg-social.es tràmits