Prestació econòmica per naixement o adopció de fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65%

És una prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció d'un /a fill /a, condicionat a un límit d'ingressos familiars, en els casos de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65%.

Per a més informació:

www.seg-social.es info

www.seg-social.es tràmits