Permís de paternitat

El permís per paternitat és el període de descans a què tenen dret els treballadors en els casos de naixement d'un fill/filla, adopció o acolliment, sense perdre els seus drets salarials i laborals, independentment del gaudi compartit que puguin fer del permís per maternitat respecte del mateix fet causant. La normativa dóna dret a gaudir de 13 dies ininterromputs de permís, ampliables en cas de part, adopció o acolliment múltiple.

Família nombrosa: 20 dies naturals ininterromputs, sigui quina sigui la legislació
aplicable, quan el nou naixement, adopció o acolliment es produeixin en una família nombrosa o que, per tal motiu, adquireixi aquesta condició o quan en la família hi ha prèviament una persona amb discapacitat, en un grau igual o superior al 33%.

Per a més informació:

www.seg-social.es info

www.seg-social.es tràmits