Nova deducció per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec

Aquestes noves mesures es concreten, entre altres, en un increment dels mínims familiars i en la creació d'una deducció per a contribuents considerats pel Govern com d'especial protecció. Aquestes són les famílies nombroses en general, i, de forma particular, les famílies nombroses de categoria especial; les famílies que tinguin un fill amb una discapacitat superior al 33% i les famílies que tinguin al seu càrrec un ascendent amb aquest mateix grau de discapacitat. Totes elles podran ser acumulables

Per a més informació:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/DFN_PD.shtml


https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G613.shtml

Telèfon d'informació general:  901 33 55 33

Centre d'Atenció Telefònica (CAT) de l'Agència Tributària: 901 200 345