Desgravació familiar estatal en l'IRPF

La normativa de l'IRPF estableix la possibilitat de les deduccions fiscals de caràcter estatal.

Deduccions fiscals de l'IRPF de l'Estat Espanyol

www.agenciatributaria.es

Mínim personal i familiar

www.agenciatributaria.es

Mínim per descendents

www.agenciatributaria.es

Mínim per discapacitat

www.agenciatributaria.es