Bo social de la llum

Totes les famílies nombroses podran beneficiar-se d'aquest bo social, al marge de la renda, sempre que s'acullin a la Tarifa d'Últim Recurs, per al qual cal tenir una potència contractada inferior a 10 kW.

Per a més informació:

www.minetur.gob.es

www.ocu.org/vivienda-i-energia