Beneficis en matèria de justícia gratuïta


L'article 5 de la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta, reconeix la possibilitat de que els pares de família nombrosa de categoria especial puguin rebre assistència jurídica gratuïta.

Per a més informació:

www.mjusticia.gob.es

www.boe.es

telf. 900901234