Ajuts Autonòmics

Us presentem dues guies molt completes sobre les prestacions existents d'ajuda a les famílies.

Guia de Prestacions i Serveis a les familias (editada per la Generalitat de Catalunya)
Guia de Prestacions i Serveis a les familias

Guia d'ajuts socials per a les Famílies 2014 (editada pel Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat)
Guia d'ajuts socials per a les Famílies 2014

NAIXEMENT D'UN FILL

Quan neix un fill o una filla, a més de ser l'inici de la vida d'un nou ésser humà, suposa l'arribada d'un nou ciutadà o ciutadana a la societat, que té uns drets i uns deures. És per això que els progenitors han de fer un seguit de tràmits:

- Inscripció del nounat al Registre Civil
- Alta al sistema sanitari
- Alta al padró municipal

Per a més informació
http://tramits.gencat.cat/es/guies/que_fer_quan/neix-un-fill/index.HTML

 

Ajuts

Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats familiars de més de tres membres

Desgravació familiar autonòmica a l'IRPF

VIVENDA- Reducció del tipus impositiu aplicable a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials en l'adquisició d'habitatges per a famílies nombroses

VIVENDA-Ajudes per l'adquisició d'habitatges de protecció pública per a famílies nombroses

VIVENDA- Ajudes per a la rehabilitació d'edificis 2014

Deducció fiscal en el tram autonòmic de l'IRPF pel lloguer de l'habitatge habitual

Bonificacions en els matrícules universitàries

Llars d'infants

Inscripció escolar

Beques i ajuts

Taxes i preus públics

Equipaments culturals

Beneficis en els albergs de la Xarxa d'Albergs Socials de Catalunya

Ajuts per a famílies amb fills (sotmeses al nivell d'ingressos)

Beques i ajuts en educació

Créixer en família